Hoe gaat de aanmelding voor dagbesteding?

Allereerst wordt er een afspraak gemaakt voor een informatief gesprek met de leidinggevende van de dagbesteding. In dit gesprek worden de mogelijkheden besproken. Daarna volgt de kennismaking met de groep. Iedere nieuwe cliënt komt een dagdeel meelopen in de groep om te onderzoeken of het wederzijds klikt. Als we van twee kanten denken dat het een passende plek is leggen we verdere afspraken vast in een zorgovereenkomst.

Voor de dagbesteding bij stichting inzet naar vermogen is een passende indicatie vanuit de WLZ of de WMO nodig. Cliënten kunnen zowel met een PGB als op basis van zorg in natura bij ons terecht.

Stichting Inzet naar vermogen wil de cliënten een veilige en beschermde werkplek bieden. Om deze reden kunnen cliënten met ernstig agressief gedrag geen gebruik maken van de kleinschalige dagbesteding. Door de kleinschaligheid en beperkte werkruimte kunnen we geen dagbesteding bieden aan clienten die volledig rolstoelafhankelijk zijn.