Missie.

Veiligheid, zelfstandigheid, participatie en ontwikkeling staan centraal bij Stichting inzet naar Vermogen. Wij willen een omgeving bieden waar mensen zich veilig en gewaardeerd voelen.