Stage binnen de stichting.

Stichting Inzet naar vermogen is een erkend SBB-leerbedrijf. De stichting heeft een erkenning voor de volgende opleidingen:       Begeleider gehandicaptenzorg (niveau 3)                                                                                                                                                       Begeleider specifieke doelgroepen (niveau 3)                                                                                                                                                 Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg ( niveau 4)                                                                                                                                     Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen ( niveau 4)                                                                                                                             Tijdens je stage ben je verzekerd  via ons en heb je een vaste stagebegeleider. Je krijgt een stageovereenkomst en eventueel een reiskostenvergoeding.  

Maatschappelijke stage.                                                                                                                                                                                           Als leerling aan het voortgezet onderwijs kun je via een maatschappelijke stage al vroeg kennismaken met het werken in de zorg voor mensen met een beperking. Je wordt je bewust wat vrijwilligerswerk in onze maatschappij betekent en ervaart wat het is om bij te dragen aan het leven van een ander.