Visie.

Door het bieden van kleinschalige professionele dagbesteding creëren we een veilige werkplek voor cliënten waardoor ze een zinvolle daginvulling ervaren. Op deze manier kunnen cliënten goed participeren binnen de samenleving. Door bewust te kiezen voor kleinschaligheid, zijn er korte lijnen en is het mogelijk om veel individuele aandacht aan de cliënten te geven. We gaan uit van de mogelijkheden in plaats van beperkingen, waarbij de juiste manier van communiceren essentieel is.